с. Могилів. Дошкільний навчальний заклад "Ромашка"

   

Сторінка батьків

 

 

 

 Звіт завідувача Могилівського ДНЗ «Ромашка»

«Про роботу керівника ДНЗ у 2015/2016 н.р.

та підготовку до н.н.р.»

 

.Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад  «Ромашка» знаходиться за адресою:  Дніпропетровська обл.,  Царичанський  р-н, с. Могилів, вул. Панікахи, 8  т-02-42-15. Діє з  1987р., розрахований на 6 груп - 120 місць. З 1997 року у закладі функціонує 2 групи, які відвідує 50 дітей.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.:

-Закону України «Про освіту»

-Закону України «Про дошкільну освіту»

-Положення про ДНЗ

-Базового компонента д/о України

-Закону України «Про охорону праці»

-Закону України «Про дорожній рух»

-Програми розвитку» Українське дошкілля» та «Впевнений старт»,а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

 Режим роботи ДНЗ  : п’ятиденний з 7.00  до 17.30.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

 

ДНЗ  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 5 педпрацівників: 1 завідувач, , 1 музичний керівник,  4 вихователів. З вищою освітою – 3 педагога, з середньо-спеціальною освітою – 2 педагога. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 2 роки. У 2015-2016 н.р .вихователь  Лисенко Г.О. .за результатами атестації здобула кваліфікаційну категорію» спеціаліст».

Протягом навчального року 2015/2016 ДНЗ  працював  за  Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти.

ДНЗ діє на основі річного плану,який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується і погоджується з відділом освіти. Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови».

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хв, групових 15-30 хв., що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до Інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку№1/9-263 від 07.05.2007 у 2015-2016 р.в ДНЗ було складено план заходів, щодо обліку дітей дошкільного віку. На основі банку даних дітей не охвачених дошкільною освітою, протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди д\о: активно працював консультпункт для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ.

З метою пропагування д\о та більш глибокого ознайомлення з роботою ДНЗ, традиційно 2р на рік проводити Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців. Була надана можливість оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат.

Річний план регламентує організацію методичної роботи ДНЗ,заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес,згідно з концептуальними засадами Базового компоненту д\о. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань д\о в ДНЗ функціонує методичний кабінет,який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками,науково,навчально-методичною л-рою,дидактичним матеріалом. Вихователі користуються сучасними науковими розробками,авторськими методиками,розробками занять,свят та розваг,матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів,періодичними педагогічними виданнями:»Дошкільне виховання»,»Палітра педагога». Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди,

використання кращого досвіду вихователів інших ДНЗ,проходження курсів підвищення кваліфікації при ДОІУУ.

Всі зусилля педагогів були направлені на виконання наступних завдань:

1.Робота над обласним  науково-методичним проектом »Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства».

2.Формування у дошкільників навичок здорового способу життя.

3.Виховання патріотизму у контексті духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

4.Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-дослідницьку  діяльність.

5.Використання художніх творів для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров*я вихованців та педагогічних   працівників.

 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» у ДНЗ здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності ДНЗ та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2015-2016н.р.нещасних випадків з дітьми під час освітньо-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці,санітарно-оздоровчих заходів,охорони довкілля,вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала належні умови для праці та освітньо-виховної  діяльності членів трудового колективу.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ,щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті д/о який спрямовує роботу педагогів на формування у дош-в певної життєвої позиції,елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота  з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дош-в ціннісного ставлення до власного здоров*я та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Своєчасно видаються накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму, в ДНЗ в осінній, зимовий, весняний та літній періоди. Згідно з графіками проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей,охорони праці, пожежної безпеки. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі. виробничих нарадах. На нараді при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу,аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання ДНЗ, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми:щомісячно у групах проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму. заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

     Підвищенню професійного рівня та педагогічної майстерності вихователів сприяло відвідування районних м/о. Педагогічний колектив розглядає м/о як спеціальний комплекс практичних заходів,що базуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду й спрямований на всебічне підвищення компетентності й професійної майстерності кожного педагога,розвиток і  підвищення творчого потенціалу педагогів, підвищення якості й ефективності освітнього процесу. Упродовж року вихователі ясельно-молодшої групи приділяли увагу розвитку ігрової діяльності дітей, сенсорного виховання.

Розвивальне, індивідуально орієнтоване навчання дошкільників ясельно-молодшого віку проводилося фронтально, по підгрупах або індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності.

Колективна чи групова діяльність дошкільників здійснювалася на заняттях, що мають визначений час, місце, обладнання, наочність, доцільно час від часу, не даючи домінуючого значення та забезпечуючи продуктивність. Колективна організація дітей виконувалася у спільному спостереженні, екскурсіях, перегляду театралізованих вистав, проведенні святкових ранків, створенні спільного продукту творчої, мовленнєвої, образотворчої діяльності. Провідним видом діяльності для дитини є ігрова діяльність. Практика показує, що гра - та чарівна паличка, яка перетворює процес навчання на цікаву, захоплюючу пригоду. Гра орієнтує малюка в соціальній дійсності, виховує в нього прагнення до суспільно значущої і суспільно оцінювальної діяльності. Тому в нашому закладі приділяється велика увага різноманітним ігровим вправам. які пропонуються дітям як під час занять, так і протягом дня, діти набагато легше засвоюють матеріал, працюють із більшим зацікавленням. Проводячи роботу з забезпечення фізичного та психічного здоров*я дітей молодшого дошкільного віку, вихователі Носенко Л.І. та Ніколаєнкова О.В. спиралися на вікові можливості дітей. Завдяки чому підвищились основні навички та вміння дітей молодшого дошкільного віку, розвиваються пізнавальні здібності, соціально-моральні якості, вдосконалюється художньо-естетичний розвиток. Крім  того, на заняттях діти засвоювали загальноприйняті норми поведінки.

Аналізуючи рівень розвитку дітей молодшого дошкільного віку, можна зазначити, які зміни відбулися протягом навчального року. В молодшій групі, завдяки активному використанню завдань з логічного мислення, значно збільшилась кількість дітей з високим рівнем засвоєння математичних понять.

Покращився показник розвитку мовлення дітей. Достатній рівень компетентності виявляють дошкільники і з інших розділів, що надає їм можливість вільно використовувати набуті знання та навички в іграх, бесідах, самостійній діяльності. Багато уваги вихователь  Ніколаєнкова О.В. приділяє екологічному вихованню дітей. З батьками були проведені засідання екологічного гуртка. Вихователь Носенко Л.І звертає увагу на театралізовану діяльність. Дошкільники опанували основні математичні поняття, вміють лічити, розрізняти часові проміжки, орієнтуватися в просторі, завдяки використанню ігрових форм роботи. Діти на достатньому рівні володіють поняттями,вміють застосовувати свої знання для вирішення завдань різної складності.

Матеріали експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя відповідно до вимог програми показують,що загалом особливості розвитку дітей знаходяться на достатньому рівні. Високі показники у другому півріччі спостерігаються за художньо-естетичною,емоційно-ціннісною та креативними лініями розвитку за усіма сферами життєдіяльності. Вихователь Лисенко Г.О. та Коломоєць О.М використовує варіативну форму в роботі по Петриківському розпису та англійській мові,у повсякденному житті у дітей сформовані навички аналізу,порівняння,класифікації. Дошкільники вміють вирішувати,самостійно складати задачі,приклади,вільно орієнтуватися в просторі.

Розвиток мовлення,виховання мовленнєвої культури дітей на різних етапах навчання та виховання-одна з найсуттєвіших проблем сучасної освіти. У зв*язку з цим зростає необхідність пошуку шляхів оптимізації процесу розвитку мовлення дітей ,починаючи з перших років життя.

Одним з важливих завдань сучасного навчального дошкільного закладу є формування соціальної компетентності дитини,тобто розвиток свідомого ставлення дитини до себе як самостійної особистості. як члена суспільства, в яке їй належить гармонійно увійти, налагодити продуктивні стосунки з новим колом людей. ДНЗ стає посередником між дитиною та широким світом, саме у садку дитиною засвоюються соціальні вимоги і правила для нормального функціонування в соціумі, здійснюється прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності. У закладі протягом 2015-2016н.р.велася поспійна систематична робота з формування у дошкільників навичок здорового способу життя та виховання патріотизму у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Для вихователів був проведений семінар-практикум: Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо - виховну систему роботи ДНЗ».

Протягом року з дітьми проводились інтегровані заняття,в які включались елементи патріотичного та трудового виховання.

 

Організація харчування

 

Організація харчування дітей в ДНЗ,здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»(ст35), «Про охорону дитинства»(ст5), Постанови кабінету Міністрів України Від 22.11.2004№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України. В середньому харчування коштувало 13 грн. Всього у закладі звільнено від оплати за харчування 9 дітей. Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Продукти в ДНЗ завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. З боку адміністрації ДНЗ здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, пор що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дітей в ДНЗ розроблена картотека страв,яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної СЕС. Норми харчування з овочів виконуються на 70%. Не виконання норм харчування на кисло молочні продукти та яйця.

 

ФІзкультурно-оздоровча робота

 

У 2015-2016н.р.з метою особистісного розвитку дитини засобами зміцнення фізичного та психічного здоров*я дошкільнят та з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти був проведений  колективний перегляд фізкультурно-оздоровчої роботи з використанням інноваційних технологій,оздоровчої гімнастики сприяли активізації просвітницької роботи серед батьків щодо важливості відвідувань дітьми занять з фізкультури,та ранкової гімнастики. Покращала матеріальна база спортивної зали:придбані м*ячі ,виготовлені атрибути своїми руками. Проведення цих  заходів сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів  з питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи,поліпшенню підготовки та організації у повному обсязі організаційних форм роботи з фізичного виховання:фізкультурних занять на відкритому повітрі,у тому числі пішохідних переходів,ранкової гімнастики,гімнастики пробудження, фізкультхвилинок і фізкультпауз, фізкультурних розваг і свят, днів і тижнів здоров*я.                                                                                                                                       Дошкільний заклад приймав участь у районному конкурсі «Веселі старти» з елементами футболу.

 

Управлінська діяльність

 

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався оперативний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1.Взаємодія ДНЗ та сім*ї у формуванні соціально-комунікативної компетенції особистості.

2.Спрямування освітнього процесу на компетентнісний підхід до розвитку особистості.

3.Формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя.

 

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року,виконання вимог режиму в ДНЗ,рівень педагогічної майстерності педагогів,Під час педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань,що висвітлюються,пошуку нестандартних,цікавих рішень,а також сприяло збільшенню самооцінки.

Про ефективність інноваційної діяльності педагогів свідчить проведене анкетування серед вихователів,що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Педагоги впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології,що допомагають дітям оволодівати знаннями,розвиває їх особисті задатки,креативне мислення.

 

 

Робота з наступності із школою та батьками.

 

До школи у 2015році пішло 15 дітей. Робота ДНЗ з школою велася відповідно до плану. Реалізація наступності з боку  дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну. емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних прцесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

У метод кабінеті створено інформаційно-педагогічну  бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи.:

-педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу,майбутнє навчання

-вивчалась педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

У ДНЗ створена база даних дітей 5-ти річного віку,розроблені заходи залучення цих дітей до занять,свят,та розваг у дошкільному закладі.

 

Матеріально-технічна база

 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в ДНЗ матеріально-технічна база удосконалюється:

1.На виконання Санітарних правил утримання ДНЗ проведений ремонт на харчоблоці.

2.За рахунок бюджетних коштів Могилівської сільської ради придбано електричну м’ясорубку та електроплиту.

3.Встановлені пластикові вікна у групових кімнатах ясельно-молодшої та старшої групи також у спальній кімнаті старшої групи та музичному залі.

4.Проведений капітальний ремонт тепломережі ДНЗ.

5.Був замінений лінолеум у групових кімнатах.

2.З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території ДНЗ.;

-продовжено обрізування старих дерев;

-продовжено роботу по усучасненню дизайну території ДНЗ.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

-заміна шпалерів у ясельно-молодшій групі.

Було придбано:

-іграшки  для дітей;

-м*ячі у спортивний зал

 Проведено поточний ремонт майданчиків.

 Були придбані атрибути для спортивних змагань, оновлені атрибути для рухливих ігор, була проведена підписка періодичних видань, закуплена методична література.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми

.Але є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт  прогулянкових павільйонів груп поступова заміна дитячих меблів у групах:  (стільці, столи, ), , засфальтування доріжок, освітлення території ДНЗ.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками  Дякую за увагу!!

 

 

ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ                    

 Молодший дошкільний вік.

 

1.     Адаптація малюків до умов ДНЗ.     Педагогічна консультація.                                      

   Особливості розвитку, психологічна,  вікова

   характеристика дітей  молодшого дошкільного віку.

2.     Дорослі, діти, гра. Підбір і використання іграшок

    для дітей молодшого дошкільного  віку. Ділова гра «ІМС»

3.     Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного

    виховання з показом ігрової діяльності.

4.     Ростимо здоровими і розумними.

    Профілактика застудних захворювань.

    Нетрадиційні методи оздоровлення дітей молодшого дошкільного

    віку у ДНЗ. Колективний перегляд  

 

Старший дошкільний вік.

 

 

1.Мовлення дитини як відображення розвитку форм вербального

   Спілкування. Доповідь.

2.Основи взаємодії дітей і дорослих по формуванню комунікативності.  Консультація.

     3. Оцінка дорослим невербальної поведінки дитини.

     4. «Роде наш красний». Колективний перегляд.

 

                                       Консультація для батьків. 

                На тему: « Вітаміни. Їх вплив на дитячий організм»

    Вітаміни – речовини високої біологічної дії, які беруть участь в усіх життєво важливих біологічних процесах в організмі. Значна кількість вітамінів поступає в організм з їжею і використовується в процесі обміну речовин

     Вітамін С ( аскорбінова кислота) – один з самих необхідних речовин, регулюючих обмінні процеси в організмі, бере участь в утворенні і підтримці нормального стану міжкліткової речовини, яка укріпляє судинну стінку,її міцність і еластичність, підвищує імунну систему організма, особливо до вірусних інфекцій. Тому, в звязку з важливістю забезпечення дітей оптимальною кількістю вітаміну С в ДНЗ проводиться профілактична С – вітамінізація третьої страви. В меню дітей включаються свіжі фрукти.

Найбільш вітаміна С знаходиться в овочах, фруктах, ягодах, а також в молоці і печінці.

    Вітамін В1,В2,В6В12– впливає на функції нервової системи та шлунково – кишковий тракт, обміну речовин. При гіповітамінозі характерні роздратованість, біль в мязах, швидка втомлюваність, зниження апетиту, зниження маси тіла.

   Організм людини не здатний до накопичення цього вітаміну, тому він повинен кожен день поступати в достатній кількості з їжею. Вітамін знаходиться в молоці та молочних продуктах, квасолі, гороху, мясних продуктах, печінці, рибі, дріжджах, соках.

  Вітамін А (ретинол)– необхідний для нормального росту і розвитку дитини. Вітамін А і каротин (провітамін А) накопичуються в печінці, тому літом і ранньою осінню, коли продукти найбільш збагачені вітамінами, повинні найбільш використовуватися в раціоні харчування зелень, овочі, фрукти, а в зимку – моркву, чорну смородину. Також  вітамін А в активній формі знаходиться в печінці говяжій, свинній, тріски.

  Вітамін Е (токоферол) – впливає на обмінні процеси. При недистатній кількості цього вітаміну розвивається дістрофія, накопичується холистерин. Головним постачальником вітаміна Е в організм є рослинні олії.

  Вітамін Д (антирахітичний) – регулює обмін кальція і фосфора в організмі, стимулює ріст і формування кісток. Недостатня кількість вітаміна Д призводить до розвитку рахіта. Вітамін Д знаходиться в продуктах тваринного походження. А в літній час в яєчному жовтку, маслі і молочних продуктах. Також рекомендуємо батькам давати дітям фруктово – ягідні соки: лимонні, яблучні, апельсиновий; які сприяють всмоктуванню фосфорно – кальцієвих солей.

   Вітамін К (антигеморрагічний) – необхідний організму для виробітку протромбіну, без якого нарушається процес нормального зварнення крові. Вітамін К знаходиться в салатах, картоплі,горохі,капусті,говядині,свинині.

    Рекомендації батькам: в весняно – літній період давати дітям свіжі фрукти: яблука, мандарини, лимони; квашені овочі: капусту,огірки; включати в раціон мясні і рибні страви, особливо у вихідні дні.