с. Могилів. Дошкільний навчальний заклад "Ромашка"

   

Сторінка психолога

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІКУ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

Соціальна ситуація розвитку. Протягом старшого до­шкільного віку істотно розширюється коло людей, з якими спілкується дитина. Предметом її уваги все більше стає світ соціальних відносин дорослих людей, в який дитина намага­ється увійти. Центром для неї та її щоденного буття є дорос­лий як носій суспільних функцій та вимог. Основна потреба — прагнення жити з людьми, що її оточують, спільним жит­тям, входити з ними у безпосередній контакт, постійно пе­ретинатися з проблемами дорослого світу. Проте життя ди­тини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв'язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагнен­нями та реальними можливостями дошкільника усувається шляхом моделювання дитиною бажаних відносин у сюжет­но-рольовій грі. Порівняно з попереднім життєвим періодом істотно змі­нюється місце дошкільника серед дорослих: у нього з'явля­ється коло елементарних обов'язків; спільна з дорослим діяльність змінюється самостійним виконанням вимог, вка­зівок, доручень, прохань дорослого; впроваджуються елеме­нти систематичного навчання як певним чином організова­ної та унормованої діяльності. Важлива характеристика соціальної ситуації розвитку дитини — стабілізація взаємин з однолітками, утворення "дитячого суспільства", оформлення дитячої субкультури з притаманною їй територією, правилами співжиття, інтереса­ми, ролями, перевагами, пріоритетними цінностями, соці­альним статусом кожного її члена.

Поради щодо адаптації дітей

  Шановні батьки ! Усвідомте, що ваше власне хвилювання передається дитині. Щоб запобігти цьому, заздалегідь познайомтеся з вихователями та особливостями організації життя в групі. ·        Дайте дитині позитивну перспективу; розкажіть, що дитячому садку багато іграшок,  діток, і їй там буде добре, цікаво, весело. ·        Підпорядкуйте домашній режим режиму роботи дитячого садка, особливо додержуйтеся часу вкладання спати і періодів харчування. ·        Навчіть дитину елементарних навичок самообслуговування. ·        Подбайте про психічне і фізичне здоров’я дитини ·        Повідомте вихователів про звички вподобання вашого малюка, про особливості здоров’я і поведінки. ·        Потурбуйтеся про нервову систему сина чи доньки. В перші дні не залишайте малюка на цілий день у дитсадку, ·        Тримайте тісний зв’язок з персоналом групи, будете певні, що працівники зуміли прийняти і зрозуміти вашу дитину, і по материнські дбають про неї.